Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Perfect Blue Dawid Jaczewski, ul. Wałbrzyska 11/198, 02-739 Warszawa w celach marketingowych, tj. zapisanie mnie do newslettera, informowania o liczbie zebranych punktów lojalnościowych (Cebuliony) poprzez stronę perfectblue.pl i droga mailową oraz profilowania ofert na podstawie mojej aktywności na stronie perfectblue.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się droga elektroniczną pod adresem: daneosobowe@perfectblue.pl
W związku z realizacją usługi moje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
Perfect Blue Dawid Jaczewski zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. Po jej cofnięciu zostaną niezwłocznie usunięte.
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wyrażając wyżej wymienione zgody oświadczam, iż mam 16 lat lub więcej.